Ansökningsomgången 2019 är Inställd

Elajo Technical Education Center AB har beslutat att inte genomföra ny antagning till Yrkeshögskoleutbildningen Automationsingenjör för industri 4.0 med start höstterminen 2019

 

Beslutet berör inte de studerande som påbörjat sin YH-utbildning. De studerande fortsätter som planerat och slutför sin utbildning i maj 2020 som planerat.

Etec:s gymnasieverksamhet berörs inte av beslutet utan löper på som planerat. Åk 2-3 samt nya Åk 1 elever hälsas välkomna till Etec i augusti.

 Anledningen till beslutet är att verksamheten bedrivits med underskott under ett flertal år och ansträngningarna att få balans i ekonomin inte har lyckats.

Den avsiktsförklaring som skrevs med IUC i Kalmar län under 2018 om försäljning av Etec har, i och med fortsatt ekonomiskt underskott, ej kunnat realiseras och det finns inga förutsättningar för fortsatta förhandlingar.

Beslutet berör inte de studerande som påbörjat sin YH-utbildning. De studerande fortsätter som planerat och slutför sin utbildning i maj 2020 som planerat.

Etec:s gymnasieverksamhet berörs inte av beslutet utan löper på som planerat. Åk 2-3 samt nya Åk 1 elever hälsas välkomna till Etec i augusti.