Öppet hus torsdagen den 8 november kl 18

Torsdagen den 8 november kl 18:00 har vi Öppet Hus på Etec, Förrådsgatan 6, Oskarshamn. 

Information om:
Gymnasieutbildning:
– El- och energiprogrammet med inriktning Elteknik, i vår aulan på plan 1
Yrkeshögskoleutbildningar:
– Automationsingenjör Industri 4.0, i Teknikhusen bakom huvudbyggnaden.

Fika serveras och elever från gymnasiet kommer att finnas på plats.

 

 

Har du frågor innan hör av dig till:

Gymnasiet: tel 0491-76 76 49 eller mail : maria.hjelm@elajotec.com
Yrkeshögskolan: tel 0491-76 76 99 eller mail:  ingela.yderhag@elajotec.com