Företagsanpassade kurser

Varje företag har sina behov och våra fasta utbildningar kanske inte passar just det ni söker. Etec har därför i sitt erbjudande till företagen en möjlighet att specialanpassa utbildningar för just ditt företag.

Ett exempel på en företagsanpassad kurs är den lärlingsutbildning som vi tagit fram för Scania IM. Den är på totalt 51 dagar och sträcker sig över ett år. Utbildningen omfattar många olika moment som kursdeltagarna går igenom på Etec och sedan tränar på ute på sin arbetsplats. Den här utbildningen är också öppen för andra än Scania IM vilket leder till att Etecs utbud blir större och kan användas av fler.

 

Är du intresserad av företagsanpassad kurs/kurser - kontakta:
Ylva Alexandersson, 0491-76 76 97, ylva.alexandersson@elajotec.com eller
Maria Hjelm, 0491-76 76 49, maria.hjelm@elajotec.com