Företag

Utbildningar gör skillnad - när rätt person får rätt utbildning - skapas engagerade entusiastiska medarbetare - som i sin tur skapar förutsättningar för företag att utvecklas. På Etec vet vi att tekniska utbildningar som har en rätt mix mellan teori och praktik är en framgångsfaktor.

Två studenter från Etecs Automationsingenjörsutbildning