Automationsingenjör Industri 4.0

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen som ingenjör inom området automationsteknik.

Som Automationsingenjör kan man jobba inom flera olika branscher med utveckling, installation, idrifttagning och underhåll av automatiserade system. Utbildningen är modern och ligger väl i linje med fjärde generationens industri.

 • Automationsingenjör Industri 4.0    420 YH-poäng
 • 23 veckor LIA (Lärande i arbete)
 • Sista ansökningsdag: 15 maj 2019
 • Kursstart: 26 augusti 2019
 • Behörighetskrav: Grundläggande behörighet för Yrkeshögskolestudier.
 • Särskild behörighet: Särskilda förkunskaper inom följande kurser eller motsvarande kunskaper: Praktisk ellära, datorteknik 1a, Elektromekanik, Mekatronik 1 Särskilda förkunskaper inom följande kurser eller motsvarande kunskaper: Praktisk ellära, datorteknik 1a, Elektromekanik, Mekatronik 1
 • Särskild prov: Ett praktiskt prov för bedömning av den sökandes problemlösningsförmåga kommer att ingå i urvalsprocessen. Provet kommer att genomföras under en begränsad tid där varje löst uppgift kommer att ge poäng.
 • Terminstider: 
  Höstermin 2019 08 26 - 2019 12 22 = 17 veckor X 5 Yh-poäng = 85 Yh-poäng
  Vårtermin 2020 01 06 - 2020-06 21 = 24 veckor X 5 Yh-poäng = 120 Yh-poäng 

Anökningsomgången för 2019 är nu öppen

Klicka här för att komma till ansökningslänken

Klicka här för Programplanen för Automationsingjör Industri 4.0