Processmätteknik steg 1

Kursnummer: E4001
Antal dagar: 3
Kursavgift: 12000 kr (exkl moms)
Kurstider: Alla dagar kl. 8-16
I kursen ingår lunch och fika alla dagar.
Kurslitteratur ingår i kursen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till medarbetare som idag arbetar med
drift eller underhåll och behöver grundläggande kunskaper i
ämnet Mätteknik.

Fokus och syfte

Efter kursen ska deltagaren ha allmän kännedom
om mätteknik och kunna grundläggande
principer för mätning av tryck, nivå och volym,
flöde och temperatur samt beräkning av mätosäkerhet
vid presentation av mätvärden.