TIA Portal Service och safety

Kursnummer: E1001
Antal dagar: 5
Kursavgift: 20000 kr (exkl moms)
Antal dagar: 5
Kurstider: 8-16 I kursen ingår lunch och fika alla dagar

Målgrupp
Tekniker och ingenjörer

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper inom automation

Genomförande
I utbildningen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar och laborationer. Praktiska övningar genomförs med Simatic S7-1516F tillsammans med ET 200SP I/O och TP700 Comfot Panel.

Innehåll

 • Introduktion TIA Portal Konfigurering av hårdvara
 • Anslutning och konfigurering av Profinet I/O
 • Hantering av PLC-taggar
 • Grundläggande programmering i programspråken LAD,FBD och SCL
 • Grundläggande om OB, FC och DB
 • Felsökning med hjälp av online-funktioner och systemdiagnostik
 • Konfigurering av HMI-paneler
 • Grundläggande funktioner i WinCC
 • Larmhantering
 • Introduktion till maskindirektivet och CE-märkning
 • Konfigurering och programmering av felsäker PLC med skyddsfunktioner 
 • Test av skyddsfunktioner  
 • Trace analysverktyg