PLC-programmering steg 1 Siemens Step 7

Kursnummer: E1008
Antal dagar: 4
Kursavgift: 16000 kr (exkl moms)
Kurstider: 8-16 Lunch och fika ingår alla dagar

Målgrupp
Kursen vänder sig till medarbetare som ej tidigare arbetat med
programmerbara styrsystem

Målsättning med utbildningen
Efter kursen ska deltagaren ha grundläggande förståelse för hur ett programmerbart styrsystem är uppbyggt samt hur ett enklare program byggs upp och exekveras.

Förkunskaper
Grundläggande elkunskaper 

Genomförande
Kursen genomförs med styrsystem Simatic S7-300 och programmeringsverktyget STEP 7

Innehåll
• PLC-systemets uppbyggnad och funktion
• Programmeringsstandarden IEC61131-3
• Skapa projekt
• Hårdvarukonfigurering
• Adressering i S7-300
• Symbolhantering
• Tidkretsar och räknare
• Datatyper och operander
• Datablock
• Programmering i LAD, FBD och SFC
• Dokumentering