Grundläggande om maskinsäkerhet

Kursnummer: E1005
Antal dagar: 2
Kursavgift: 8000 kr (exkl moms)
Kurstider: 8-16 Lunch och fika ingår alla dagar
Kursblad klicka här

Målgrupp

Operatörer inom tillverkningsindustrin

Syfte
Kursens övergripande syfte är att öka deltagarnas

  • kunskap om hur olika typer av maskinsäkerhetssystem är uppbyggda och därigenom förebygga felaktigt handhavande och eventuella olyckor
  • förstå design, verifiering och validering av skyddsfunktioner  

Förkunskapskrav

  • Kursen E1003 Cylindern som aktuator
  • Kursen E1104 Elmotorn som aktuator

Mål

  • Efter kursen skall deltagaren
  • kunna utföra en riskanalys
  • förstå och tillämpa SSG-blocket
  • känna till olika typer av skydd
  • känna till olika föreskrifter och standarder gällande maskinsäkerhet
  • känna till design, verifiering och validering av skyddsfunktioner