Elmotorn som aktuator

Kursnummer: E1004
Antal dagar: 4
Kursavgift: 16000 kr (exkl moms)
Kurstider: 8-16 Lunch och fika ingår alla dagar
Kursblad klicka här

Målgrupp
Operatörer inom tillverkningsindustrin

Syfte
Med utgångspunkt från styrningen av en elektrisk trefasmotor ska deltagarna efter utbildningen fått ökade kunskaper om hur några av de viktigaste komponenterna i ett automatiserat systemfungerar och används.

Förkunskapskrav

  • Kursen E1003 Cylindern som aktuator

Mål

Målsättningen är att öka deltagarnas

  • förutsättningar för att på ett säkert och effektiv sätt fatta rätt beslut om åtgärder vid akuta driftstopp i automatiserade produktionsutrustningar
  • förmåga att inhämta och delge information gällande automatiserade produktionsutrustningar
  • förmåga att delta vid förebyggande underhållsarbete gällande automatiserade produktionsutrustningar

Innehåll
• Motorstyrning – Asynkronmotorer
• Manöverdon
• Säkringar
• Kontaktorer
• Motorskydd (ellära trefas växelström)