Cylindern som aktuator

Kursnummer: E1003
Antal dagar: 5
Kursavgift: 20000 kr (exkl moms)
Kurstider: 8-16 Lunch och fika ingår alla dagar
Kursblad klicka här

Målgrupp
Operatörer inom tillverkningsindustrin

Syfte
Med utgångspunkt från styrningen av en pneumatisk cylinder
skall deltagarna efter utbildningen fått grundläggande kunskap
om hur några av de viktigaste komponenterna i ett automatiserat
system fungerar och används

Mål
Målsättningen är att öka deltagarnas

  • förutsättningar för att på ett säkert och effektiv sätt fatta rätt beslut om åtgärder vid akuta driftstopp i automatiserade produktionsutrustningar
  • förmåga att inhämta och delge information gällande automatiserade produktionsutrustningar
  • förmåga att delta vid förebyggande underhållsarbete gällande automatiserade produktionsutrustningar

Innehåll
• Grundläggande styrteknik – cylindrar
• Ventiler
• Relä
• Givare
• Sensorer (ellära likström)