Skötsel av elanläggningar

Kursnummer: E2002
Antal dagar: 1
Kursavgift: 4000 kr (exkl moms)
Antal dagar: 1
Kurstider: kl. 8-16
I kursen ingår lunch samt fika fm och em

Målgrupp
Verksamma inom elinstallationsbranschen

Förkunskaper
Kunskaper i utförandeföreskrifterna och erfarenhet från elinstallationsarbete

Omfattning
1 dag

Vår repetitionskurs i Elsäkerhet vid arbete ger dig alla kunskaper som ellagstiftningen kräver att du repeterar. Du får kunskaper om hur man arbetar säkert där det finns en elektrisk fara och värdefull erfarenhetsåterföring. Med denna kurs uppdaterar arbetsgivaren personalens kunskaper vilket ska göras med lämpliga intervall enligt föreskrifterna kring elektriskt arbete

Kursmål
Efter kursen ska deltagaren korrekt kunna planera sitt elarbete så att den elektriska faran är förebyggd. Vidare ska deltagaren känna till vilka regelverk som finns och vilket ansvar den enskilde medarbetaren har för sin egen och sina kollegors säkerhet.

Innehåll

Elsäkerhetsorganisationen i korthet enligt SS-EN 50 110

Ansvarsfördelning innehavare, arbetsgivare och arbetstagare

Riskbedömning och praktikfall med övningar

Arbetsmetoder enligt Svensk Standard

Varselmärkning

Kort om egenkontrollprogram

Elfarans konsekvenser och erfarenheter från tillbud och olyckor