elajo
2014-04-22 Koncernen Årsredovisning 2013
2014-04-22 Koncernen Delårsrapport 2014-03-31
2014-03-21 Koncernen Bokslutskommuniké 2013

Välkommen till Elajo 

Elajo - en naturlig samarbets-partner för kunder som kräver hög teknisk kompetens, flexibilitet och kvalitet inom våra verksamhets-områden.

Elajo är ett av Sveriges ledande el- och teknikföretag som vänder sig både till privatpersoner samt till företag. Vi hjälper dig med allt som rör installationer såsom teleinstallationer och datainstallationer, konstruktioner samt reparationer inom el och teknik. Våra varor och tjänster håller hösta kvalitet och vi är noga med att arbeta i enlighet med de krav som finns samt inom avtalad tid.

Vår personal har hög teknisk kompetens och flexibilitet. Det är viktigt att du som kund är nöjd och vi ser samarbetet mellan oss och kunden som en mycket viktig del av vårt arbete. Säkerhet är ett viktigt ledord för oss. När det gäller larm arbetar vi noggrant och i nära kontakt med våra kunder.

Vi säljer larm, installerar larm samt sköter servicen av installationerna med garanti att alla kunder ska vara nöjda med både vår service samt våra produkter. Vi arbetar med alla slags larm och vår service och utbud av larm innefattar allt ifrån brandlarm och inbrottslarm till trygghetslarm. Vi erbjuder även passagekontroll, lås samt kameraövervakning.

Datainstallationer och teleinstallationer från Elajo

Vi arbetar även med allt inom datainstallation och teleinstallation och naturligtvis samarbetar vi även här i nära kontakt med kunden och garanterar att arbetet blir utfört med högsta kvalitet enligt våra överenskommelser samt inom avtalad tid.

 

 
Elajo Invest AB | Förrådsgatan 6, 572 36 Oskarshamn | Tel: 0491-76 76 76, Fax: 0491-148 00